Tin tức
Lưu lượng kế được thiết kế sử dụng công nghệ Sensorprom có trong tất các lưu lượng kế điện từ của Siemens...


Lưu lượng kế Sitrans F M 5100W được sản
xuất có đường kính tới 78" (DN2000). Với  đệm lót bằng cao su và điện
cực Hastelloy theo cấu hình tiêu chuẩn, lưu lượng kế này phù hợp với hầu
hết các ứng dụng xử lí nước/nước thải và nước uống (NSF).


 


Sitrans_F_M_5100W_hires_250_x_188Bên cạnh kích thước được mở rộng và vật liệu
làm đệm lót mới, sản phẩm Sitrans F M 5100W đã nâng cao độ chính xác 0,2
% khi sử dụng bộ truyền Mag 6000 và 0,4 % khi sử dụng bộ truyền Mag
5000.

Lưu lượng kế này được thiết kế sử dụng công nghệ
Sensorprom có trong tất các lưu lượng kế điện từ của Siemens. Ngoài ra,
lưu lượng kế này còn tương thích với Mag Flow Verificator, công cụ giúp
kiểm tra xem lưu lượng kế này còn khả năng hoạt động như ngày nó mới
được sản xuất tại nhà máy hay không.

Siemens trình làng lưu lượng kế từ tính Sitrans F M 5100W
Các bản tin khác
   Mạng truyền thông công nghiệp SIMATIC NET
   Giải pháp nâng cấp hệ thống CEMAT V3 lên V7.0
   Ba loại hình Ethernet công nghiệp hàng đầu
   HOFFER cung cấp các bộ DATA LOGGER dùng cho giám sát dòng chảy
   Ưu điểm của các giải pháp PAC