Dự án
Lò Tuynel đang được phổ biến và áp dụng rất rộng rãi trong ngành gốm sứ và gạch.Được sử dụng nhằm đạt hiệu suất cao và tiết kiệm nhiên liệu

Lò nung tuynel thông thường có kich thước dài 94m, lò sấy dài 58- 62m, ống khói xây cao 25m. Lượng khói thải ra được tận dụng tối đa để sử dụng nhiệt thừa của khói lò nung đư a đưa sang lò tuynel sấy mộc, nhằm tiết kiệm than. Điều này khiến cho lượng bụi thải ra rất ít và nhiệt thải ra tới mức tối thiểu. Nhiệt độ của khí thải khi ra khỏi lò sấy chỉ còn 40 - 500C, không ảnh hưởng tới sức khoẻ của người lao động.

Tính năng kỹ thuật của lò tuynel:

- Nhiên liệu: dầu, gas, có thể sử dụng than đá;
- Sản phẩm di động, nhiệt cố định, dòng khí chuyển động ngược chiều sản phẩm.
- Kiểm tra nhiệt độ của lò nung bằng can nhiệt, có thể cài đặt nhiệt theo yêu cầu;
- Chế độ đốt lò liên tục;
-Khí thải thóat qua ống khói nhờ quạt hút.

Nguyên lý hoạt động

Ngoài hệ thống Lò nung, sấy. Trong nhà sản xuất còn có hệ thống tạo hình. Có chức năng tạo ra các chủng loại sản phẩm trước khi nung: Gạch ống, gạch đặc....

Giới thiệu dự án