Download

Click download here

Tên tài liệu :  Sử dụng MODBUS cho điều khiển và tự động hóa quá trình
Dung lượng :  0.4(MB)
Miêu tả :  MODBUS là một protocol phổ biến bậc nhất được sử dụng hiện nay cho nhiều mục đích. MODBUS đơn giản, rẻ, phổ biến và dễ sử dụng.