Tin tức
Theo một nghiên cứu gần đây của IMS Research (www.imsresearch.com), EtherNet/IP, Profinet và Modbus TCP/IP chiếm tới 80% thị phần Ethernet công nghiệp được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.

Trong khi đó, theo "Thị trường toàn cầu về Ethernet công nghiệp— phát hành năm 2009"; EtherNet/IP chiếm 30% thị phần, Profinet là 28% và Modbus có thị phần là 22%.

Cũng theo IMS Research, Ethernet-Powerlink và EtherCat được là dự đoán có thị phần tương ứng là 11% và 4%. Trong top 3, Profinet được dự đoán sẽ tăng trưởng nhiều nhất giữa những năm từ 2008 và 2013, với mức tăng khoảng 9%. Mức tăng trưởng cùng kỳ của EtherNet/IP sẽ nhẹ hơn một ít với mức 7%, và Modbus TCP/IP được dự đoán sẽ giảm khoảng 0,4%.

Thị phần các loại bus khác nhau

IN10Q2_Packets1

Ba loại hình Ethernet công nghiệp hàng đầu
Các bản tin khác
   Giải pháp nâng cấp hệ thống CEMAT V3 lên V7.0
   Siemens trình làng lưu lượng kế từ tính Sitrans F M 5100W
   Mạng truyền thông công nghiệp SIMATIC NET
   Ưu điểm của các giải pháp PAC
   HOFFER cung cấp các bộ DATA LOGGER dùng cho giám sát dòng chảy